بيوگرافى

ويدا هستم مقيم كشور دانمارك. فارغ التحصيل رشته ادبيات فارسى از ايران و شف از دانمارك.
خوراك پزى و زمان سپرى كردن در آشپزخانه براى من يعنى دور بودن از تمام مشكلات زندگى و عشق دادن به روح و جانم هست.
جايگاهى كه دست و قلب با هم همكارى ميكنن و هنرى رو ميسازن كه به من اعتماد به نفس و لبخند به خانواده ام و ميزى چشم نواز رو با خود همراه دارد.
دوست دارم اين لذت و تجربيات خودم رو با بقيه هم وطنانم تقسيم كنم. اميدوارم كه شما عزيزان هم با اشتراك گذارى مطالب به من كمك كنيد. با آرزوى لذت بردن از وبلاگ من.