حبوبات

بنشن يا حبوبات كه شامل نوعى از دانه هاى خوراكى مانند لوبيا، عدس، ماش، نخود، لپه و غيره ميباشد. حبوبات سرشار از ويتامينها، فيبر، اهن، …