شكر استويا (Stevia)


استويا يك شكر طبيعى تقريبا ٣٠٠ بار شيرين تر از شكر معمولى است.
اين گياه كه ريشه اصلى آن از امريكاى جنوبى مى آید و هزاران سال هست كه سرخ پوستان آمريكايى از آن استفاده ميكنند.
در برزيل و پاراگوئه حدود ١۵۰۰ سال است كه بصورت دارو و در نوشيدنى و شكلات و شيرينى استفاده ميشود.
در سال ١٩٧٠ برا اولين بار در كشور ژاپن اين گياه كشت شد و در حال حاضر بيشتر از ٤٠ در صد از مردم ژاپن از اين شكر طبيعى استفاده
ميكنند. كالرى موجود در استويا ٩٠ در صد كمتر از شكر معمولى ميباشد.
اگر كه مشكل اضافه وزن داريد يا بيمارى ديابت اين بهترين جايگزين بجاى شكر معمولى ميباشد.

1330cookie-checkشكر استويا (Stevia)
نوشته‌ ويدا

ويدا

دیدگاه خود را ارسال کنید

*