شربت ليمونادبراى يك ليتر

مواد لازم
٤ دسى ليتر شكر نيشكر
٣ دسى ليتر آب
١ ١/٢ دسى ليتر آب ليمو سنگى تازه
١ ١/٢ دسى ليتر آب ليمو ترش
١ عدد رنده پوست ليمو ترش سنگى
١ عدد رنده پوست ليمو ترش سبز

طرز تهيه
شكر، آب و آب هر دو ليمو را با هم مخلوط ميكنيم و روى حرارت متوسط ميگذاريم، وقتى كه شربت به جوش آمد بعد از سه دقيقه حرارت را خاموش ميكنيم و رنده پوست هر دو ليمو را به شربت اضافه ميكنيم.
اگر كه دوست داريد شربت كمى شيرين تر بشود مقدار شكر را بيشتر كنيد.
وقتى شربت كاملا سرد شد از صافى رد ميكنيم.
بطرى شيشه اى كه قراره شربت را در آن نگهدارى كنيم خيلى مهمه كه با آب جوش شسته و كاملا خشك شود، اگر كه احيانا چربى و يا كثيفى در بطرى باقى بماند شربتمان كپك ميزند.
اگر نگهدارنده اتامون در دسترس داريد ميتوانيد كمى از آن در بطرى مورد نظر بريزيد و خوب داخل آن بگردانيد و بيرون بريزيد بعد شربت را داخل بطرى بريزيد.
من از نگهدارنده ها تا آنجايى كه ميتونم دورى ميكنم بنابراين آب جوش را ترجيح ميدهم.
تركيب اين شربت با آب نصف نصف ميباشد.
اين شربت را در حدود دو هفته ميتوان در يخچال نگهدارى كرد.
انتخابى دلچسب در روزهاى گرم تابستان.

11390cookie-checkشربت ليموناد
نوشته‌ ويدا

ويدا

دیدگاه خود را ارسال کنید

*