شربت ليموناد زنجبيلىبراى ٧ دسى ليتر شربت

مواد لازم
۵ دسى ليتر شكر
۳ دسى ليتر آب
٣ دسى ليتر مخلوط آب ليموترش سنگى و ليموترش سبز
١ قاشق غذاخورى رنده پوست ليموترش سنگى
١ قاشق غذاخورى رنده پوست ليموترش سبز
١ قاشق غذاخورى زنجبيل تازه رنده شده
٣ ورقه لبو تازه

طرز تهيه
شكر، آب و آب هر دو ليمو را با هم مخلوط ميكنيم و روى حرارت متوسط ميگذاريم، وقتى كه شربت به جوش آمد بعد از سه دقيقه حرارت را خاموش ميكنيم و رنده پوست هر دو ليمو، زنجبيل رنده شده و ورقه هاى لبو را به شربت اضافه ميكنيم.
بعد از يك ربع شربت را از صافى رد ميكنيم. چون زنجبيل طعم تندى دارد هر چه بيشتر بماند تندتر ميشود، به نظر من ۱۵ دقيقه كافيست.
لبو را فقط بخاطر رنگ زيباش استفاده كردم، اگر در دسترس نداشتيد ميتونيد نريزيد.
بطرى شيشه اى كه برای شربت در نظر گرفتیم خيلى مهم است كه با آب جوش شسته و كاملا خشك شود، اگر كه احيانا چربى و يا كثيفى در بطرى باقى بماند شربتمان كپك ميزند.
اگر نگهدارنده اتامون در دسترس داريد ميتوانيد كمى از آن در بطرى مورد نظر بريزيد و خوب داخل آن بگردانيد و بيرون بريزيد بعد شربت را داخل بطرى بريزيد.
من از نگهدارنده ها تا آنجايى كه ميتوانم دورى ميكنم بنابراين آب جوش را ترجيح ميدهم.
تركيب اين شربت با آب، يك به چهار ميباشد.
اين شربت را در حدود دو هفته ميتوان در يخچال نگهدارى كرد.

اگر اهل مشروب هستيد، اين شربت براى درينك مناسب است. يك دسى ليتر آب گاز دار، يك دسى ليتر آب معمولى، نيم دسى ليتر شربت ليموناد زنجبيلى و دو قاشق غذا خورى مشروب جين را با چند تكه يخ مخلوط ميكنيم و با يك ورقه ليموترش تزيين ميكنيم.

12940cookie-checkشربت ليموناد زنجبيلى
نوشته‌ ويدا

ويدا

دیدگاه خود را ارسال کنید

*