سفره هفت سین ۱۳۹۹


 سین های سفره هفت سین نماد چیست؟

۱. سبزه – نماد نوزایی ( تولد دوباره)
۲. سیب – نماد زیبایی و تندرستی
۳. سمنو – نماد فراوانی ( برکت)
۴. سیر – نماد پزشکی ( درمان یا طب)
۵. سنجد – نماد عشق
۶. سکه –  نماد دارایی
۷. سرکه –  نماد شکیبایی و عمر

ایرانیان از گذشته تا به امروز به نشانه تمدن و خردورزی کتابهای اوستا، حافظ و شاهنامه را بر سر سفره قرار میدهند. اما غیر از این گیاهان و میوه های سفره نشین، خوان نوروزی اجزای دیگری هم داشته است.
در این میان (( تخم مرغ )) نماد زایش و آفرینش است و نشانه ای از نطفه و نژاد. (( آینه )) نماد روشنایی است و حتما باید در بالای سفره جای بگیرد. (( آب )) نشانه برکت در زندگی هستند.
سال پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشتیم و با تمام سختیهایی که داشت به آخر رسید، با امید به اینکه سال جدید پایان همه درد و رنج ها باشد،  به آن خوش آمد میگوییم باشد که سال سلامتی و تندرستی برای تک تک مردمان کره زمین باشد.
هر روزتان نوروز و نوروزتان پیروز ?❤️

44970cookie-checkسفره هفت سین ۱۳۹۹
نوشته‌ ويدا

ويدا

2 Comments

دیدگاه خود را ارسال کنید

*