تزیین شمع های ادونت 2021


امروز اولین یکشنبه ادونت امسال سال ۲۰۲۱ است، و هر کس به سلیقه خودش شمع های ادونت را تزیین میکند و یا از بیرون تهیه میکند.

من امسال با گلهای حیاط خودم تزیین کردم و از رنگهای ملایم استفاده کردم.

و اما ادونت چیست؟ ادونت به معنی ورود و ظهور است. چهار یکشنبه قبل از میلاد مسیح را ادونت میگویند. این چهار هفته هر کدام به مناسبتی برگزار میشود.

هفته اول شمع اول را به نیت همدردی با کسانی که خانه و کاشانه ندارند روشن میکنند و آرزو میکنند تا همه دارای سر پناه باشند.

هفته دوم و روشن کردن شمع دوم برای همدردی با تهی دستان و آرزوی اینکه فقر و تنگدستی از جهان رخت بربندد.

هفته سوم و سومین شمع را روشن میکنند برای همدردی با انسانهای تنها است و آرزوی دور کردن رنج تنهایی است.

هفته چهارم و آخرین شمع جهت رسیدن تولد عیسی مسیح روشن میکنند.

دوران ادونت بر همگی مبارک باد.

60920cookie-checkتزیین شمع های ادونت 2021
نوشته‌ ويدا

ويدا

دیدگاه خود را ارسال کنید

*